Sidebar Menu

 

IBA tafel

Kort Verslag IBA-tafel 15 januari 2021:

De IBA-tafel is geen werkgroep die aan de slag gaat met kavelwegriool, alternatieven, tijdelijke voorzieningen, verbeteringen IBA’s en monitoring, maar een plek voor interactieve kennisuitwisseling. We kunnen op deze manier veel van elkaar leren en daarmee de kans vergroten dat er oplossingen worden gevonden. Deze eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar. Aanwezig waren gemeente/gebiedsorganisatie, het waterschap, adviesbureau LeAF, adviesbureau RHDHV, de leveranciers en het Platform met een  bewoner van Oosterwold.  

Een aantal leveranciers vroegen zich af of er in de toekomst toch niet een verplichte aansluiting op het riool zou komen en hiermee hun inspanningen teniet gedaan zouden worden? De gebiedsorganisatie gaf hierbij aan, dat dit niet het geval is.  Zolang je IBA aan de normen voldoet word je niet gedwongen om op het riool aan te sluiten. En als je IBA niet (meer) aan de normen voldoet, ook niet. Wel moet je dan een alternatief kiezen dat wel blijvend voldoet aan de lozingsnormen. 

Vanuit het Platform/bewoners kwam de vraag wie de metingen aan de IBA's gaat betalen? De gebiedsorganisatie meldde hierop dat de gebiedsorganisatie en het Waterschap Zuiderzeeland de eerste meting, de zogenaamde "nul"-meting betalen. De volgende metingen moeten nog besproken worden in de werkgroep "IBA-monitoring". 

Tevens is uitgesproken dat het “Waterlab flevoland” toegevoegd wordt, dat er zich meer bewoners via het Platform kunnen aanmelden en de frequentie van bij elkaar komen is vastgesteld. 

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl