Sidebar Menu

 

Monitoring IBA's en watersysteem

Deze werkgroep heeft een aantal doelen:

  • Praktische invulling te geven aan het besluit om bestaande IBA's te monitoren.
  • Praktische invulling te geven aan het besluit om het oppervlaktewater in Oosterwold te gaan monitoren.   

In dit werkgroepje zit het Waterschap, de Gemeente en bewoners.   Vanuit het Platform trekt Tjalf Bloem dit groepje. 

De participatievorm is consulterend. Dat wil zeggen dat de overheid advies vraagt aan de bewoners, maar zelf de besluiten neemt. 

We zoeken nog bewoners om mee te praten in dit werkgroepje.   Heb jij affiniteit met dit onderwerp, of nog beter, heb je expertise op dit gebied en je wilt meepraten, meld je dan aan!

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl