Beter Openbaar vervoer en buurtbus voor Oosterwold en Vogelhorst

Een werkgroep met deelnemers uit Oosterwold, Vogelhorst en Nobelhorst spant zich sinds afgelopen jaar in voor beter Openbaar Vervoer in Oosterwold en ook in Vogelhorst. Het is belangrijk dat de bestaande busverbindingen (vooral bus 159) worden verbeterd, zodat je ook ’s avonds en in het weekend van deze voorziening gebruik kunt maken.

Ook verkent de werkgroep de mogelijkheden van een buurtbus die door vrijwilligers wordt gerund. Hierbij werken we samen met de Buurtbusvereniging die al jaren ervaring heeft in Nobelhorst. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst gezamenlijk optrekken en een dienstregeling maken die zowel Oosterwold, Vogelhorst als ook Nobelhorst bedient.

Het is belangrijk om de behoefte aan Openbaar Vervoer te weten. Daarom hebben we in juli een Vragenlijst uitgezet en Oosterwolders geattendeerd via Facebook en de Nieuwsbrief. Uiteindelijk is deze vragenlijst 395 keer ingevuld, waardoor we een hele mooie onderbouwing beschikbaar hebben over de behoefte aan Openbaar Vervoer. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen! En die behoefte is best groot, zeker voor een relatieve buitenwijk als Oosterwold.

Vervolgstappen: We proberen samen met de gemeente Almere en Zeewolde het belang van verbetering van de bestaande buslijnen te krijgen, in ieder geval bij het verlenen van de nieuwe concessie in 2023.

Een buurtbus met een flexibele of vaste dienstregeling (nog in studie) zou als een proefproject aan het einde van dit jaar kunnen rijden over de bestaande polderwegen en door Vogelhorst om bewoners te bedienen met beter Vervoer.

Hieronder tref je de belangrijkste conclusies uit de vragenlijst:

 • Bijna 47% rijd regelmatig met de bus, variërend van iedere dag tot enkele keren per maand.
 • De oriëntatie is vrijwel vooral op Almere gericht, waarbij een groot deel verder dan Almere reist. Zeewolde is nauwelijks in beeld als bestemming.
 • Velen maken gebruik van aansluitend vervoer. 65% met de trein; dat vinden we opvallend veel; en 28% met de bus
 • 61% gebruikt OV voor reis naar werk.
 • 74% maakt nu weinig gebruik van de bus omdat die te weinig rijdt.
 • 60% gaat meer gebruik maken van OV als de dienstregeling verbetert
 • Voor het type wijk geven opvallend veel geënquêteerden (19 %) aan volledig afhankelijk te zijn van openbaar vervoer.
 • Er is een duidelijke behoefte aanwezig voor uitbreiding van de bedieningstijden van lijn 159 van en naar Almere. Zowel op werkdagen ’s avonds als in het weekend.
 • Voor een buurtbus in het gebied geeft 87% aan dat haltes op polderwegen zouden volstaan en dat men bereid is dan naar de halte te lopen of te fietsen. Daarbij moet aangetekend dat het gaat om een combinatie van alle polderwegen, incl. Hippias van Ellisweg en Eksterweg (Verlengde Tussenring). Zo’n 10% bedien je niet met een oplossing alleen op de polderwegen.
 • 21,7% geven aan dat Nachtegalenweg of Watersnipweg dichtstbijzijnd is, dus dat zullen inwoners van Vogelhorst zijn. Misschien zijn er nog meer die ook de Kievitsweg of Vogelweg aangeven.
 • Zo’n 30 % geeft behoefte aan leenfiets aan voor een enkele keer of vaak (115+18 resp.)
 • Cruciaal voor een buurtbusoplossing zijn de vrijwilligers. Het aantal ‘ja’ om vrijwilliger te worden is nog niet heel hoog, maar wel een begin. Advies is om Almere breed te werven. Dat doet de buurtbusvereniging in Nobelhorst nu ook al. (Ja + misschien en vergelijkbaar: bijna 100 respondenten)

Het volledige rapport is hier te vinden.

Voor informatie: Marien Abspoel  (tel.nr. 06 1127 6607) 

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl