attachment bibliotheek1Op 14 september was het Platform Oosterwold op stap met de gebiedsmanager van de gemeente (Klaas Dijkhuis) en de nieuwe directeur van de Nieuwe Bibliotheek, Annerie Brenninkmeijer, om te verkennen of en waar een dependance zou kunnen worden gevestigd in Oosterwold ten behoeve van Almere Hout. De Nieuwe Bibliotheek wil dat graag en de verkenning is nu noodzakelijk om plannen en een begroting mee te kunnen nemen in de gemeentelijke subsidieaanvraag voor 2022. Dat is dan ook het vroegste moment waarop een vestiging zou kunnen worden geopend. Overigens zal dan eerst worden gestart met een klein servicepunt en pas op langere termijn kan worden gekeken naar een volwaardige dependance.

Een optie is een vestiging in de basisschool (volgens planning te starten schooljaar ’22 – ’23) met een aparte ingang voor volwassenen. Dit heeft echter niet de voorkeur omdat in de praktijk blijkt dat dit te weinig volwassenen trekt. En dat moet wel gebeuren omdat in en gemiddelde wijk 30% van de bevolking lid is van de bibliotheek, waarvan 2/3 kinderen en 1/3 volwassenen. In Oosterwold is dat 24% waarbij moet worden aangetekend dat de helft van de huidige bewoners van elders in Almere afkomstig is en wellicht al lid was.

Biblotheek Almere 03Bovendien is op de geplande plek voor de school geen ruimte meer omdat daar ook de vestiging van de gebiedsorganisatie is gepland. Een extra bouwlaag zou dan uitkomst moeten bieden, maar dat zijn extra en dure meters voor de gemeente. Niettemin wordt deze optie verder verkend. De locatie is in ieder geval ideaal voor Oosterwold, Nobelhorst en Vogelhorst.

De voorkeursoptie van de Nieuwe Bibliotheek is een combinatie met winkels of een supermarkt omdat daar voortdurend de loop is. Daarom zijn we wezen kijken bij de stadsboerderij de Vliervelden omdat daar op 24 september Odin een biologische buurtsuper met koffietent opent.
Odin zou graag onderdak bieden aan een servicepunt van de bibliotheek. Dat zou dan inhouden dat volwassenen hun online gereserveerde boeken kunnen ophalen en inleveren en dat kinderen er twee kasten met boeken kunnen vinden om lekker uit te kiezen.
Ook voor deze minimale variant lijkt te weinig ruimte beschikbaar. Maar er is nog tijd om ervaring op te doen met de winkel en de koffietent om te zien of er toch mogelijkheden te maken zijn.

De vestiging van grotere supermarkten of een winkelcentrum wordt uiteraard ook in de gaten gehouden.

De foto's zijn van de Nieuwe Bibliotheek Almere.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl