Pilot archeologie

Door het Platform Oosterwold is, naar aanleiding van concrete plannen van bewoners met archeologische vindplaatsen, een bijeenkomst georganiseerd met deze initiatiefnemers, de gemeente en de gebiedsorganisatie. Er is nog geen beleid met betrekking tot het uitgeven van deze plekken. Uitgangspunt van het Rijks Vastgoedbedrijf is alles verkopen. Dus als er nog naast gebouwd kan worden, worden die kaveÍs verkocht met op de archeologísche vÍndplaats de mogelijkheÍd van een moestuin o.i.d. Er zijn inmiddels ook plekken die geheel omsloten zijn door bebouwde kavels. Het resultaat van de bijeenkomst is dat daar nu twee pilots worden georganiseerd met als doel uitgifrebeleid te ontwikkelen. Een pilot betreft een gebiedje bij de Ban Zhaoweg waar bewoners een gemëenschappelijke moestuin met speelplek en ontmoetingsplek willen inrichten. De tweede pilot betreft een grote, geheel omsloten locatie van enkele hectaren vlak bij de Groene Kathedraal. Deze pilot wordt mede vezorgd door de WUR met inzet van studenten om te ondezoeken wat de opties en wensen zijn. Dit gebied leent zich uitstekend voor collectieve stadslandbouw eventueel gecombineerd met een 'leermoestuin' waar mensen door mee te werken al doende kunnen leren hun eigen moestuin in te richten en onderhouden. De noodzaak om snel uitgiftebeleid voor archeologische vindplaatsen te ontwikkelen is door het Platform op de agenda van de gebiedsorganisatie en de gemeente gezet.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl