Platform Oosterwold is een overlegstructuur die de communicatie tussen bewoners, gebiedsorganisatie en gemeente beoogt te faciliteren en optimaliseren.

Het Platform is in 2018 ontstaan op initiatief van een aantal (destijds toekomstige) bewoners van Oosterwold. Zij werden, evenals vele anderen, geconfronteerd met zaken die niet of niet goed waren geregeld in Oosterwold. Denk bijvoorbeeld aan geluidscontouren, archeologie, afvalinzameling. Als gevolg daarvan ondervonden veel (toekomstige) bewoners praktische hinder, tot het stilleggen van vergunningen en financiële schade aan toe.

In overleg met de toenmalige gebiedsregisseur werd daarom gestart met een ‘interactief leertraject’, aangezien Oosterwold een leerproces voor alle partijen betekent. Hiervoor werd een platformstructuur vastgesteld. Dat houdt in dat er frequent een algemeen overleg wordt gevoerd tussen bewoners, de gebiedsorganisatie en de gemeente.

Doel van dat overleg: knelpunten en vraagstukken agenderen, voortgang bewaken en algehele coördinatie. Specifieke onderwerpen zijn ondergebracht bij themawerkgroepen en pilotgroepen. Hierin zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd, maar ook materiedeskundigen kunnen aansluiten. Deze werkgroepen zijn open voor alle bewoners. Wil je ook meedenken en meedoen? Meld je dan hier aan.

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl