Naar aanleiding van de evaluatie Oosterwold vorig jaar werd afgesproken dat de gemeenteraad dit najaar drie bijeenkomsten gaat besteden aan een aantal onderwerpen. De afspraak hield ook in dat deze onderwerpen samen met bewoners zullen worden voorbereid.

De bijeenkomsten hebben het karakter van ‘technische sessies’. Dat wil zeggen dat de raadsleden worden bijgepraat door het college en de ambtenaren (in dit geval ook door bewoners) waarna raadsleden vragen kunnen stellen. De bedoeling van dit soort sessies is om raadsleden voor te bereiden op latere besluitvorming. In deze sessies vindt dus geen discussie plaats en worden ook geen besluiten genomen.

Nu blijkt dat de sessies niet openbaar zijn.  Hier zijn wij het uiteraard niet mee eens.   En dat hebben we met DEZE brief kenbaar gemaakt. 

Neem nu contact op

info@platformoosterwold.nl